mgr inż. Holuk Mariusz

 

 

Artykuły:

 

  • Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 2, vol. 90, s. 63-64 [MNiSW: 10].
  • Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga / Janowski Tadeusz, Nalewaj Krzysztof, Holuk Mariusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA - 2013, nr 125, s. 193-198.
  • Renewable energy sources to supply home power plants / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 7a, vol. 88, s. 151-154 [MNiSW: 15].
  • Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 117-128 [MNiSW: 5].

 

Referaty:

 

  • Promoting renewable energy sources to supply home power plants / Janowski Tadeusz, Holuk Mariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 49-50.

 

Rozdziały:

 

  • Investigation of the CHP Generation System with the Stirling Engine / Surdacki Paweł, Holuk Mariusz, Bańka Kamil, Gawkowski Kamil // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15].