dr inż. Eugeniusz Nowocień

 

 

Monografie:

 

 1. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-206-1767-2, wydanie 1/2010, ss.383.
 1. Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R. Erozja gleb w Polsce – skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze. Monografie i rozprawy naukowe, nr 44, ISBN 978-83-7562-181-5, IUNG-PIB Pułąwy, 2014, ss.: 299.
 1. Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R. Rozwój, skutki i występowanie erozji wąwozowej w Polsce oraz metody zagospodarowania wąwozów. Monografie i rozprawy naukowe – 48, ISBN 978-83-7562-208-9, IUNG-PIB Puławy, 2016, ss:376.
 1. Woch F, Nowocień E., Bochniarz A.: Ocena zmian środowiska rolniczego obszarów wiejskich pod wpływem wybranych działań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Monografie i rozprawy naukowe – 51, ISBN 978-83-7562-248-5, IUNG-PIB Puławy, 2016, ss:98.

 

 

Publikacje w czasopiśmie naukowym, kategoria A i B:

 

 1. Nowocień E. Zasady projektowania dróg rolniczych na obszarach wyżynnych. Materiały konferencyjne. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich, Olsztyn,2005, s: 326-334.
 1. Wawer R, Nowocień E., Szewrański Sz., Żmuda R. Analiza sieci dróg rolniczych z wykorzystaniem GIS na przykładzie zlewni potoku Mielnica. Roczniki Geomatyki, Wrocław, 2006, s: 45-59.
 1. Nowocień E. Wpływ transportu drogowego na stan środowiska naturalnego. Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy. Materiały konferencyjne. Chełm, 2006, s:167-178.
 1. Nowocień E. i in. Analiza sieci dróg rolniczych pod kątem ochrony przed erozja wodna powierzchniową. Inżynieria Ekologiczna - Melioracje wodne w kształtowaniu i ochronie środowiska. Nr 18, Warszawa . 2007, s:110-122.
 1. Nowocień E. Dynamika rozwoju wąwozów drogowych w obszarach lessowych. Inżynieria i ochrona środowiska, nr 41, Warszawa, 2008, s:50-58.
 1. Nowocień E., Wawer R., Szewrański Sz., Żmuda R. Analiza sieci dróg rolniczych pod kątem ochrony przed erozją wodną powierzchniową. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 526, Warszawa, 2008, s:257 – 264.
 1. Głażewski M., Piechowicz K., Nowocień E. Roboty ziemne, rekultywacyjne i pratotechnika w drogownictwie. Drogownictwo, rok 2013, nr 3, s:86-90.
 1. Eugeniusz Nowocień, Marian Gałażewski, Konrad Piechowicz. Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną. Drogownictwo, rok 2016, nr 1, s. 22–32.

 

 

Publikacje w czasopiśmie naukowym, kategoria C:

 

 1. Nowocień E. Biologiczno-techniczne umocnienia urządzeń do odprowadzania wód powierzchniowych ze zlewni dróg rolniczych w terenach lessowych. Warsztaty geomorfologiczne, Procesy erozyjne na stokach uzytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), UMCS Lublin, Guciów, 2009r., s.34-35.
 1. Nowocień E. Droga jako element przeciwerozyjnego zagospodarowania na przykładzie wsi Gorajec-Zagroble i Gorajec Stara Wieś w procesie scaleniowym. Warsztaty geomorfologiczne, Procesy erozyjne na stokach uzytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), UMCS Lublin, Guciów, 2009r., s.36-37.
 1. Nowocień E., Wawer R. Degradacja gruntowych dróg rolniczych i pilność ich utwardzania w aspekcie ochrony przestrzeni rolniczej na przykładzie województwa podlaskiego. UWM Olsztyn, Materiały konferencyjne, Szczytno, 2014r. s.55-62.