dr inż. Witold Hałas

 

 

Lista publikacji:

 

 • Hałas W., Taranenko W., Świć: Analiza dokładności wytwarzania części typu „wał”. Przegląd Mechaniczny No.12/2006, Suplement. s. 75 – 76.
 • Hałas W., Taranenko W., Świć A.: Kształtowanie struktury operacji procesu technologicznego obróbki wałów w CIM.Przegląd Mechaniczny No.5/2007, Suplement. s. 62-65.
 • Draczow O., Taranenko W., Hałas W., Taranenko G.: Sterowanie obróbką wibracyjną wałów o małej sztywności. Pomiary. Automatyka. Robotyka. Miesięcznik naukowo – techniczny, nr 2/2008, Warszawa 2008, S. 224 – 227.
 • Hałas W., Taranenko V., Swic A.Taranenko G.: Investigation of influence of grinding regimes on surface tension state._ N.T. Nguyen et al. (Eds.): IEA/AIE 2008, LNAI 5027, pp. 749–756, 2008. © Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2008.
 • Draczow O., Taranenko W., Zubrzycki J., Hałas W.: Stanowisko badawcze i układ sterowania automatycznego procesu obróbki wałów. Przegląd Mechaniczny No.5/2007, Suplement. s. 53-55. 
 • Taranenko V., Świć A., Halas W.: Modelling of axis-symetric shafts turning processing. АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ: Материалы междунар. научн.-техн. конф., Севастополь,12-17 сентября 2006 г. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – c. 15 – 16.
 • W. Hałas, V. Taranenko, A. Swic, H.Glinko: Experimental resrarch on the extra surplus to the shafts processing accuracy. АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ: Материалы междунар. научн.-техн. конф., г. Севастополь,12-17 сентября 2006 г. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – c. 143 -144.
 • Hałas W., Taranenko V., Świć A.: Modelling the accuracy of axialsymetricc shaft manufacturing. PROCEEDINGS 31th CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING OF SERBIA AND MONTENEGRO 2006 . 19 – 21 September 2006, Kragujevac, Serbia and Montenegro, Kragujevac.2006. – s.305 – 310.
 • Hałas W., Taranenko V.: Rational choice of shafts technological   process. . «ПРОГРЕССИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЩИНО- ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ И ТРАНСПОРТА» Материалы международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 14-18 мая 2007 , Севастополь, Севастополь, 2007.- c. 141 – 143.
 • Hałas W., Taranenko V., Świć A.: The technological inheritance impact in the holder manufacturing АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ: Материалымеждунар. научн.- техн. конф., г. Севастополь, 10-15 сентября 2007 г. – Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2007. – c. 5 – 7.
 • Draczov O., Taranenko V.,. Świć A., Hałas W.: Controlling thermal deformations during mechanical shafts processing.ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ: Международный сборник научных трудов. – Донецк: ДонНТУ, 2007. Выпуск 34. – С. 278 – 283.
 • Hałas W., Taranenko V., Swic A., Taranenko G.: The technological inheritance for shafts processing and recommended order of operations.__ Acta Mechanica Slovaca, Journal published by Faculty of Mechanical Engineering, the Technical University in Kosice, Kosice, 2-A/2008, Roćnik 12__ROBTEP_08_9 – 10. 06.08.