dr inż. Jacek Gaj

 

 

Publikacje:

 

  • Określanie parametrów termofizycznych materiałów izolacyjnych metodą cieplnego wymuszenia impulsowego / Jacek Gaj, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr 12 (441) 2006, str. 9-11.
  • Dla wojska – tylko najlepsze rozwiązania / Jacek Gaj // Budownictwo wojskowe. Budownictwo i Prawo. Nr 4/2007.

 

Monografia:

 

  • Wielowarstwowe izolacje termiczne ciepłociągów pary wodnej stosowane w budownictwie / Jacek Gaj, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk // Monografia pod redakcją Wojciecha Dornowskiego: Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie. Wydział Architektury, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2011.