mgr inż. Adam Ćwikła

 

 

Lista publikacji:

 

 • Ćwikła A.: Konferencje i seminaria Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Konferencja "Chełm jako ośrodek naukowy. Tradycje, stan dzisiejszy i perspektywy badań", Chełm 2013.
 • Ćwikła A.,.: Smart materials as modern engineering substances, Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 7, Issue 17, March 2013, p. 66–72. 
 • Ćwikła A.,.: Lotnicze zastosowania materiałów inteligentnych,  IV Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce, Chełm 2011, publikacja w Pracach Instytutu Lotnictwa w Warszawie, nr 211/2011.
 • Ćwikła A.,.: Zastosowanie materiałów inteligentnych w lotnictwie, IV Konferencja GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce, Chełm 2009.
 • Ćwikła A., Jurek M.: Zastosowanie bezdotykowych technik pomiarowych w analizie drgań, VIII Konferencja Informatyki Stosowanej, Chełm 2009.
 • Ćwikła A.: Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych, VII Konferencja Informatyki Stosowanej, Chełm 2008.
 • Ćwikła A.: Zastosowanie materiałów inteligentnych we współczesnej technice, I Konferencja Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej 2007.
 • Giergiel J., Ćwikła A.: Materiały piezoceramiczne w aktywnej redukcji drgań i hałasu. Seminarium: Stan obecny i perspektywy rozwoju mechaniki i budowy maszyn, Chełm 2007.
 • Zając J., Fellner A., Ćwikła A.: Lotnisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie jako element europejskiego systemu transportowego. Seminarium: Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy, Chełm 2006.
 • Ćwikła A.: Chirurgia przez dziurkę od klucza, czyli roboty na salach operacyjnych, V Konferencja Informatyki Stosowanej, Chełm 2006.
 • Ćwikła A.: Procesor symboliczny Maple - uniwersalny, interakcyjny pakiet matematyczny, XI Środowiskowa Konferencja Matematyczno – Informatyczna, Chełm 2005.