dr Jerzy Biały

 

 

Lista publikacji:

 

 • Analiza trendów w transporcie pasażerskim w Polsce i Wielkiej Brytanii w latach 2004-2014 / Jerzy Biały, Justyna Tomaszewska, Anna Toruń // Komputerowe wspomaganie badań naukowych: Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego Seria B Nr 222 T.XXIII, s. 111-119, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2016  [Punktacja ministerstwa: 1.330].
 • Dobór technik wyodrębniania krawędzi na obrazach cyfrowych z orbitalnego obserwatorium w celu wyznaczania kinematycznych parametrów koronalnych wyrzutów materii / Zbigniew Kobyliński, Jerzy Biały, Tomasz Seredyn // Komputerowe wspomaganie badań naukowych: The Computer - Aided Scientific Research, Nr 221, s. 265-274, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015 [Punktacja ministerstwa: 1.330].
 • Wykorzystanie programu Statistica do analizy wypadków lotniczych / Jerzy Biały, Zbigniew Kobyliński, Jarosław Kozuba // Komputerowe wspomaganie badań naukowych. : The Computer - Aided Scientific Research, Nr 221, s. 119-126, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2015 [Punktacja ministerstwa: 1.330].
 • Zastosowanie statystyki do analizy wypadków lotniczych z analizą decyzyjną / Komputerowe wspomaganie badań naukowych : The Computer - Aided Scientific Research, Nr 221, s. 127-136, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015 [Punktacja ministerstwa: 2.000].
 • Zastosowanie równań różniczkowych cząstkowych drugiego stopnia w zagadnieniach technicznych / Jerzy Biały, Jakub Gołębiowski // Zeszyty Naukowe WSOSP, 2013, Nr 1(20), s. 9-21 [Punktacja ministerstwa: 3.000].
 • Zastosowanie trasformacji Laplace'a w rozwiązywaniu zagadnień technicznych / Jerzy Biały, Izabela Myrcik // Zeszyty Naukowe WSOSP, 2012, Nr 2(19), s. 11-22 [Punktacja ministerstwa: 3.000].
 • Zastosowanie równania Naviera-Stokesa i równania Bernoulliego w zagadnieniach technicznych / Jerzy Biały, Fabian Kolbusz // Zeszyty Naukowe WSOSP, 2011, Nr 2(17), s. 183-194 [Punktacja ministerstwa: 3.000].
 • Zastosowanie statystyki matematycznej do analizy wyników sportowych pochorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych / Jerzy Biały, Izabela Myrcik // Zeszyty Naukowe WSOSP, 2011, Nr 1(16), s. 82-92, [Punktacja ministerstwa: 3.000].
 • A predication of aircraft position in satellite navigation receiver for instrument landing system : Safety in "Aviation and Spase Technology", vol. 1 / Jarosław Kozuba, Jerzy Biały, Janusz Ćwiklak, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik // Of the Third World Congress "Aviation in the XXI-st Century". Proceedings, Kijów 2008, s. 15.65-15.71.
 • Predykacja pozycji w odbiorniku nawigacji satelitarnej systemu lądowania według wskazań przyrządów  / Jerzy Biały, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik, Jarosław Kozuba // Scientific Bulletin of Chełm (Section of Technical Science), 2008, Nr 1, s. 29-37.
 • Przydatność scenariuszy programowych w samodzielnym studiowaniu / Henryk Kowalczuk, Jerzy Biały, Stefan Krop // Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1997, Nr 11, s.217-224.
 • Wybrane zagadnienia związane z procesem kształtowania wyobraźni przetrzennej pilota wojskowego / Stefan Krop, Henryk Kowalczuk, Jerzy Biały // Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1997, Nr 11, s.195-199.
 • Diagnostyczno - korekcyjna rola opisów i analiz statystycznych / Jerzy Biały, Henryk Kowalczuk // Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1996, Nr 9, s. 176-186.
 • Wyniki i wnioski z badań nad efektywnością i modelowaniem samodzielnej pracy podchorążych WSOSP / Jerzy Biały, Henryk Kowalczuk // Toruńskie Studia Dydaktyczne, 1996, Nr 9, s. 106-116.
 • Efektywność nauczania - uczenia się matematyki w WOSL / Jerzy Biały, Włodzimierz Ceglarski, Henryk Kowalczuk, Ewa Krasoń, Stefan Krop // Biuletyn WOSL, 1993, Nr (63) 3, s. 52-60.
 • Kontrola i ocena wstępna jako czynniki warunkujące efektywność w wyższej szkole wojskowej / Jerzy Biały, Włodzimierz Ceglarski, Henryk Kowalczuk, Ewa Krasoń / Biuletyn WOSL, 1992, Nr (59) 1, s. 42-46.
 • Propozycja jednej z metod likwidacji błędów popełnianych przez słuchaczy WOSL na zajęciach z matematyki i fizyki / Jerzy Biały, Stanisław Kostrubała // Przegląd WL i WOPK, 1990, Nr 2, s.14-16.
 • Dobór treści kształcenia z przedmiotów ścisłych w WOSL / Stanisław Kostrubała, Jerzy Biały, Ewa Krasoń // Biuletyn WOSL, 1989, Nr 1(55), s. 54-63.