dr inż. Paweł Lonkwic

 

 

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR:

 

 • Lonkwic P., Łygas K., Wolszczak P., Molski Sz., Litak G.: Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses. Measurement, vol. 110, 2017, s. XXX-XXX, (30 punktów MNiSW), IF 1,742.
 • Lonkwic P., Syta A.: Nonlinear analysis of braking process delay dynamics for the progressive gears under changeable operating conditions. Journal of Vibroengineering, vol. 18 (7), 2016, s. 4401‑4408, (15 punktów MNiSW), IF 0,617.
 • Lonkwic P., Różyło P., Dębski H.: Analysis of the loading impact on the stresses value of the progressive gear body with the use of finite-element method. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, vol. 17 (4), 2015, s. 542-548, (15 punktówMNiSW), IF 1.248.
 • Lonkwic P.: Influence of friction drive lift gears construction on the length of braking distance. Chinese Journal of Mechanical Engineering, vol. 28 (2), 2015, s. 363-368, (15 punktów MNiSW) , IF 0.85.
 • Lonkwic P., Gardyński L.: Testing Polymer Rollers Memory in the Context of Passenger Lift Car Comfort. Journal of Vibroengineering, vol. 16 (1), 2014, s. 225–230, (15 punktów MNiSW), IF 0.71.

 

 

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujących się w bazach lub na liście JCR:

 

 • Lonkwic P.: Zintegrowane systemy konstrukcyjne CAD w projektowaniu dźwigów osobowych. Przegląd Mechaniczny, nr 21-22, 2000, s. 12-15.
 • Lonkwic P.: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych napędów stosowanych w dźwigach elektrycznych. Eksploatacja i Niezawodność, nr 3, 2004, s. 3-14.
 • Lonkwic P.: Modelowanie zespołu napędowego windy. Eksploatacja i Niezawodność, nr 2, 2005, s. 42-44.
 • Lonkwic P., Lipski J.: Wpływ procesu zużycia pary kinematycznej koło – lina na zjawisko zakleszczania liny nośnej dźwigu elektrycznego. Eksploatacja i Niezawodność, nr 2, 2005, s. 53-56.
 • Lipski J., Lonkwic P.: Ocena wpływu stopnia zużycia rowków linowych na wartość emisji sygnału akustycznego. Eksploatacja i Niezawodność, nr 3, 2006, s. 27-34.
 • Lonkwic P.: Monitorowanie wydłużenia liny stalowej w dźwigu osobowym w stanie rzeczywistym. Diagnostyka, nr 40, 2006, s. 101-105.
 • Lonkwic P., Szydło K.: Reduction of the cabin acoustic emission by the selection of an optimum stiffening method for the cabin panels. Journal of Measurements in Engineering, vol. 2 (4), 2016, s. 95-102.
 • Lonkwic P., Molski Sz., Szydło K.: Savitzky-Golay method for the evaluation of deceleration of the friction lift. Advances in Science and Technology Research Journal,nr 11 (1), 2017, s. 138 - 146, (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P.: A mathematical model of CHP2000 type progressive gear. Advances in Science and Technology Research Journal, nr 10 (32), 2016, s. 150-155, (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Molski Sz.: The impact of progressive gear geometry on the braking distance length under changeable operating conditions. Advances in Science and Technology Research Journal nr 10 (29), 2016, s. 161-167, (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Różyło. P.: Theoretical and experimantal analysis of loading impact from the progressive gears on the lift braking distance with use of the free fall method. Advances in Science and Technology Research Journal, nr 10 (30), 2016, s. 103-109, (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Różyło P., Usydus I.: Numerical and experimental investigation of disk spring configurations with regard to load capacity of safety progressive gears. Applied Computer Science nr 12 (3), 2016, s. 5-16 (11 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Kolano K., Malinowska I.: Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrenemtalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 1 (105), 2015, s. 95-100 (7 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P.: Computer-Aided project of the progressive gears installation validation workstation. Applied Computer Science, nr 11 (1), 2015, s. 1-10 (11 punktów MNiSW).
 • Szydło L., Lonkwic P., Longwic R., Maciąg P.: Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego. Logistyka, nr 3, 2015, s. 4781-4788 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P.: Zastosowanie metody WAHLA do oceny nośności elementów podatnych chwytaczy progresywnych. Logistyka, nr 3, 2015, s. 2833-2840 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Molski Sz.: Wpływ zmiennego obciążenia na proces hamowania chwytaczy progresywnych z zastosowaniem metody spadku swobodnego. Technika Transportu Szynowego, nr 12, 2016, s. 1998-2002 (5 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K.: Selected Parameters of the Work of Speed Limiter Line Straining System in a Frictional Lift. Advances in Science and Technology, nr 8 (21), 2014, s. 73-77 (5 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Longwic R., Maciąg P.: Metoda ograniczania emisji hałasu emitowanego z wyrobów cienkościennych. Logistyka nr 6, 2014 s. 6818 - 6827 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Józwik J., Saga M., Kuric I.: Diagnostic of CNC Machine Tools in Manufacturing Process with the Laser Interferometr Technology”. Manufacturing   Technology, vol. 1 (14), 2014, s. 108 – 117. 
 • Lonkwic P., Józwik J., Saga M., Kuric I.: R-Test Static Measurement of The 5-axis CNC Machining Centre Rotary Axis Kinematic Centre Error. Manufacturing Technology, vol. 2 (14), 2014, s. 186 – 193.
 • Lonkwic P.: Using disk spring solver application for prototyping disk spring in passenger lift catchers. Applied Computer Science, nr 10, 2014, s. 67-74 (6 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Longwic R., Lotko W.: Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych. Logistyka, nr 3, 2014, s. 3809 - 3817 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Longwic R., Lotko W.: Certyfikacja hamulców opartych na pakietach sprężyn talerzowych stosowanych w urządzeniach dźwigowych. Logistyka, nr 3, 2014 s. 3818 – 3824 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Longwic R., Lotko W.: Metodyka badań nośności chwytaczy progresywnych. Logistyka, nr 3, 2014 s. 3825 – 3830 (10 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P., Kolano K.: Analysis of the Effect of Elements Insulating Passenger Lift Door Driving Motor upon the Level of Generated Sound. Problemy eksploatacji, nr 1 (92), 2014, s. 33 – 44 (5 punktów MNiSW).
 • Lonkwic P.: Modele regresyjne sieci neuronowych do identyfikacji sygnału akustycznego zespołu napędowego drzwi dźwigu osobowego. Technika Transportu Szynowego, nr 10, 2013, s. 2993-2999, (4 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P., Usydus I.: Badania złączy lutospawanych w aspekcie ich wytrzymałości. Obróbka Metalu, nr 1, 2015, s. 41-44, (2 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P., Usydus I.: Lutospawanie elementów osiowosymetrycznych w aspekcie ich wytrzymałości. Obróbka Metalu nr 2, 2015, s. 50-53, (2 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P.: Analiza wpływa usztywnienia paneli cienkościennych na wybrane parametry pracy. Obróbka Metalu, nr 3, 2015, s. 50-53, (2 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P., Szydło K., Longwic R.: Selected aspects reiated to the operation of passanger elevators. Journal of Machine Construction and Maintenance, Problemy Eksploatacji, nr 1, 2017, s. 87-92, (12 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P., Usydus I., Włosek N.: Wytrzymałość profili stosowanych do produkcji kratek maskujących grzejniki podłogowe. Obróbka Metalu 2017, nr 4, s 46-51.  

 

 

Zgłoszenia wynalazków oraz udzielone patenty:

 

 • Lonkwic P., Stelmański A.: "Zamek" Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 114111, 2004-12-13 (BUP 25/2004) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 062459, 2006-07-31 (WUP 07/2006) (25 punkty MNiSW).
 • Longwic R., Tarkowski P., Lonkwic P.: „Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg". Patent wspólny Lift Service S.A. i Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.
  Zgłoszenie patentowe 381240, 2006-12-07 (BUP 12/2008) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 213294, 2013-02-28 (WUP 02/2013) (25 punkty MNiSW).
 • Romaniuk K., Szydło K., Lonkwic P.: Urządzenie do ograniczenia ruchu tłoka". Patent wspólny Lift Service S.A. i Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.
  Zgłoszenie patentowe 394668, 2012-11-05 (BUP 23/2012) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 221897, 2016-06-30 (WUP 06/2016) (25 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P.: „Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny". Patent Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 396587, 2013-04-15 (BUP 08/2013) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 218828, 2015-01-30 (WUP 01/2015) (25 punkty MNiSW).
 • Józwik J., Szydło K., Lonkwic P.: „Urządzenie napinania linki ogranicznika prędkości". Patent wspólny Lift Service S.A. i Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.
  Zgłoszenie patentowe 401667, 2014-05-26 (BUP 11/2014) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 221203, 2016-03-31 (WUP 03/2016) (25 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P.: „Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny lub przeciwwagi dźwigu". Patent Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 404164, 2014-12-08 (BUP 25/2014) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 223093, 2016-10-31 (WUP 10/2016) (25 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P.: „Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny lub przeciwwagi dźwigu". Patent Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 404365, 2014-12-08 (BUP 25/2014) (2 punkty MNiSW).
  Patent udzielony nr 223571, 2016-10-31 (WUP 10/2016) (25 punkty MNiSW).
 • Lonkwic P.: „Chwytacz dźwigu". Patent Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 407640, 2015-09-28 (BUP 20/2015) (2 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P.: „Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny, zblocza lub przeciwwagi dźwigu". Patent Lift Service S.A.
  Zgłoszenie patentowe 409841, 2016-04-25 (BUP 09/2016) (2 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P., Longwic R., Pytka J.: „Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego". Patent wspólny Lift Service S.A. i Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.
  Zgłoszenie patentowe 412767, 2016-09-26 (BUP 20/2016) (2 punkty MNiSW).
 • Szydło K., Lonkwic P., Longwic R.: „Obciążka do dźwigu". Patent wspólny Lift Service S.A. i Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.
  Zgłoszenie patentowe 416361, 2016-11-07 (BUP 23/2016) (2 punkty MNiSW).

 

 

Pozostałe publikacje branżowe oraz inne:

    

 • Lonkwic P.: Analysis of elevator configuration influence on the operation and safety conditions of lifting ropes. Lift Report, vol. 6, 2004, s. 40-46. 
 • Lonkwic P.: Analysis of Constructional Options of Electric Elevators Drives. Lift Report, vol. 5, 2004, s. 38-43. 
 • Lonkwic P.: Wyznaczenie prędkości kątowej oraz częstości kołowej względnych drgań skrętnych wału reduktora. Dozór Techniczny, nr 4, 2005, s. 85-87. 
 • Łusiak T., Lonkwic P., Kęcik K.: Drgania własne kabiny podczas jazdy. Dozór Techniczny, nr 5, 2005, s. 115-121.
 • Lonkwic P.: Wpływ zużycia wieńca koła ciernego na poziom emitowanego dźwięku. Dozór Techniczny, nr 4, 2006, s. 91-94.
 • Lonkwic P., Lipski J.: The analysis of rope groove influence in a friction couple rope - sheave on pressure and friction factor. Elevator World, vol. 2, 2005, s. 112-121.
 • Łusiak T., Lonkwic P., Kęcik K.: The proper elevator car vibration during a travel. China Elevator, vol. 7, 2006, s. 28-32.
 • Lonkwic P.: Nowoczesne technologie obróbki materiałów z zakresu cięcia. Design News, nr 10, 2006, s. 1–6 (wersja elektroniczna).
 • Lonkwic P.,Czerkawska A.: Wpływ obciążenia kabiny dźwigu elektrycznego na reakcje działające na prowadnice kabinowe. Design News, nr 11, 2006, s. 56-61.
 • Lonkwic P.: Wybrane aspekty pracy przekładni linowych w dźwigach osobowych. Dozór Techniczny, nr 1, 2007, s. 15-19.
 • Lonkwic P.: Zastawanie technik CAx w systemach wytwarzania. Dozór Techniczny, nr 2, 2007, s. 26-29.
 • Lonkwic P.: Translacja dokumentacji 2D do modelu 3D na przykładzie systemu SolidWorks 2006. Design News, nr 3, 2007, s. 44-49.
 • Lonkwic P.: Panele dotykowe i ekrany operatorskie. Design News, nr 7-8, 2007, s. 48-52.
 • Lonkwic P.: Diagnostyka jako narzędzie oceny stanu maszyny. Dozór Techniczny, nr 3, 2007, s. 56-60.
 • Lonkwic P.: Linie produkcyjne – nowoczesne systemy produkcji. Design News, nr 5, 2007, s. 54-58.
 • Lonkwic P.: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne dźwigów osobowych. Design News, nr 6, 2007, s. 44-46.
 • Lonkwic P.: Nowoczesne centra obróbcze. Design News, nr 5, 2007, s. 12-16.
 • Lonkwic P.: Zastosowanie systemów 3D w przemyśle na przykładzie programu Solid Works. Narzędziowiec, nr 4, 2008, s. 64-66.
 • Lonkwic P.: Zastosowanie systemów CAS do aplikacji dźwigowych. Dozór Techniczny, nr 5, 2008, s. 118-120.
 • Lonkwic P., Gardyński L.: Historia konstrukcji dźwigów osobowych na przykładzie dźwigu z 1913 roku. Dozór Techniczny, nr 3, 2008, s. 57-59.
 • Lonkwic P.: Wspomaganie prac inżynierskich – nowoczesny system doboru łożysk. Dozór Techniczny, nr 3, 2008, s. 70-72.
 • Lonkwic P.: Modelowanie parametryczne jako przejaw nowoczesnego zarządzania dokumentacją. Dozór Techniczny, nr 1, 2008, s. 15-17.
 • Lonkwic P.: System doboru łożysk ... . Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, nr 1-2, 2008, s. 32-36.
 • Lonkwic P.: Nie tylko łożyska, ... Quickfindera ciąg dalszy. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, nr 3, 2008, s. 54-57.
 • Lonkwic P.: Łączenie i montaż, elementy znormalizowane i nie tylko w zastosowaniach CAD. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, nr 4, 2008, s. 12-13.
 • Lonkwic P.: Sprężyny i nie tylko ... Quickfindera ciąg dalszy. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, nr 5, 2008, s. 31-33.
 • Lonkwic P.: Koła zębate. Parametry, obliczenia, geometria ... Quickfindera ciąg dalszy.Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, nr 6, 2008, s. 34-35.
 • Lonkwic P.: Systemy wizyjne – nowoczesne nadzorowanie. Narzędziowiec, nr 4, 2009, s. 20-24.
 • Lonkwic P.: Zabezpieczenia układów dźwigowych przed niekontrolowanym spadkiem na przykładzie dźwigu osobowego. Narzędziowiec, nr 4, 2009, s. 40-45.
 • Lonkwic P.: Propagacja drgań w czasie zużycia koła linowego. Narzędziowiec, nr 2, 2009, s. 19-24.
 • Lonkwic P.: Metody numeryczne w projektowaniu dźwigów. Dozór Techniczny, nr 2, 2009, s. 31-35.
 • Lonkwic P.: Przemysłowe zastosowanie łożysk ceramicznych". Narzędziowiec nr 1, 2009, s. 63-65.
 • Lonkwic P.: Quickfinder Pro-nowości w modułach inżynierskich. CADblog.pl, nr 2, 2009, s. 24-25.
 • Lonkwic P.: Modernizacja dźwigów elektrycznych z uwagi na optymalizację montażową ramy zespołu napędowego. Dozór Techniczny, nr 4, 2010, s. 82-87.
 • Lonkwic P.: Wzrost produktywności a dotacje unijne. Dozór Techniczny, nr 4, 2010, s. 80-82.
 • Lonkwic P., Szydło K., Borowik Ł.: Nesting na przykładzie wycinarki laserowej i wykrawarki rewolwerowej. Obróbka Metalu, nr 1, 2010, s. 15-22.
 • Lonkwic P.: Teoretyczno – praktyczne aspekty doboru współczynnika gięcia blach. Obróbka Metalu, nr 2, 2010, s. 34-35.
 • Lonkwic P.: Trochę historii o dźwigach, Lublin 1913. Magazyn Dźwig, nr 2, 2010, s. 34-35.
 • Lonkwic P.: Obliczenia konstrukcyjne w codzienności inżyniera. Obróbka Metalu, nr 3, 2010, s. 25-27.
 • Lonkwic P.: Modernizacja dźwigów Istniejących. Inżynier Budownictwa nr 12, 2011, s. 40-42.
 • Lonkwic P.: Poprawa bezpieczeństwa dźwigów. Dozór Techniczny, nr 6, 2011, s. 129-131.
 • Lonkwic P.: Redukcja kosztów produkcji w aspekcie zmiany technologii klejenia. Obróbka Metalu, nr 4, 2011, s. 34-36.
 • Lonkwic P., Borowik Ł.: Redukcja kosztów poprzez inne metody wytwórcze. Obróbka Metalu, nr 1, 2011, s. 30-34.
 • Lonkwic P., Borowik Ł.: Przejście 2D do 3D – zwiększenie potencjału konstruktora. Obróbka Metalu, nr 3, 2011, s. 48-51.
 • Lonkwic P., Włodarczyk M.: Zastosowanie stali nierdzewnych o obniżonej zawartości niklu w dźwigach osobowych. Obróbka Metalu, nr 4, 2012, s. 36-39.
 • Lonkwic P.: Problematyka łączenia blach grubych w aspekcie wycinania laserowego. Obróbka Metalu, nr 3, 2012, s. 6-8.
 • Lonkwic P.: Gięcie profilu typu kątownik w aspekcie kontroli procesu. Obróbka Metalu, nr 2, 2012, s. 46-51.
 • Lonkwic P.: Sprężyny talerzowe w dźwigach osobowych. Dozór Techniczny, nr 4, 2012, s. 104-106.
 • Lonkwic P., Kolano K.: Nowoczesne silniki BLDC stosowane w napędach drzwi kabinowych. Magazyn Dźwig, nr 2, 2012, s. 32-33.
 • Lonkwic P.: Laserowa Obróbka aluminium. Obróbka Metalu, nr 1, 2012, s. 44-47.
 • Lonkwic P.: Maszyna współrzędnościowa czy robot pomiarowy. Magazyn Sensor, nr 1, 2013, 2012, s. 22-27.
 • Lonkwic P.: Łukowe zgrzewanie kołków metalowych. Obróbka Metalu, nr 2, 2013, s. 1-3.
 • Lonkwic P.: Czujniki drgań z interfejsem USB. Magazyn Sensor, nr 2, 2013, s. 28-31.
 • Lonkwic P.: Elastyczna obróbka bezubytkowa. Obróbka Metalu, nr 3, 2013, s. 30-33.
 • Lonkwic P.: Modele regresyjne sieci neuronowych w zastosowaniu do sterowania procesem jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Obróbka Metalu, nr 1, 2013, s. 38- 41.
 • Lonkwic P., Kolano K., Szydło K.: Wybrane parametry geometryczne obciążki w układzie jedno sprężynowym. Dozór Techniczny, nr 4, 2013, s. 83-86.
 • Lonkwic P.: Outsourcing smarowniczy. Służby Utrzymania Ruchu, nr 2 (46), 2014, s. 66–68.
 • Lonkwic P.: Kamery termowizyjne - wsparcie monitoringu majątku trwałego. Służby Utrzymania Ruchu, nr 6 (50), 2014, s. 18 – 21.
 • Lonkwic P.: Metody pomiarowe diagnostyki wibroakustycznej. Służby Utrzymania Ruchu, nr 6 (50), 2014, s. 22 – 26.
 • Lonkwic P., Usydus I.: Lutospawanie alternatywa w łączeniu materiałów. Obróbka Metalu, nr 3, 2014, s. 45-48.
 • Lonkwic P.: Wymogi prawne związane z eksploatacją maszyn. Służby Utrzymania Ruchu, nr 4 (48), 2014, s.56 – 59.
 • Lonkwic P.: CNC – zwiększanie szybkości i powtarzalności produkcji. Służby Utrzymania Ruchu, nr 3 (47), 2014, s. 66 – 68.
 • Lonkwic P.: Profilaktyka chemiczna maszyn i urządzeń. Służby Utrzymania Ruchu, nr 1 (45), 2014, s. 64 – 68.