Wizyta Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów w Centrum Studiów Inżynierskich

 

W dn. 21.10.2016r w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się kolejne Seminarium Studyjne. Gośćmi honorowymi tego Seminarium było Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów, skupionych przy firmie Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Stowarzyszenie SKI działa od 2011r. W 2012r zostało zarejestrowane w KRS. Stowarzyszeniu przyświeca idea promowania myśli technicznej i zachęcanie do kreatywnego myślenia, poznawanie i otwieranie się na nowe osiągniecia techniczne, w tym również naukowe. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-naukowej i kulturalnej zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych oraz technik prezentacji. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

- organizację wyjazdów edukacyjnych,

- organizację spotkań obejmujących merytoryczną dyskusję na wybrany temat,

- wspieranie i promowanie rozwoju naukowego i kulturowego,

- gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranej dziedzinie nauk technicznych,

- wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze.


Głównym celem realizowanych przez Stowarzyszenie zadań jest rozwój naukowy poprzez wymianę kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranych dziedzinach nauk technicznych. Bardzo ważną misją Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów jest kontakt z uczniami szkół, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym – jaki zawód chcą wykonywać? Spotkania z młodzieżą mają na celu pokazanie pracy inżyniera i specjalisty oraz uświadomienie jaki jest popyt na rynku na osoby z technicznym wykształceniem. Cel ten bardzo dobrze wpisuje się w działalność PWSZ w Chełmie oraz kompleksu laboratoriów CSI. Najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy płynącej z doświadczenia są bezpośrednie spotkania i dyskusje. Cel ten realizowany jest poprzez organizację spotkań, w tym wizyt studyjnych, podczas których referaty wygłaszają pracownicy firmy lub zaproszeni goście. Tematyka wystąpień jest bardzo obszerna, począwszy od omawiania realizowanych projektów i doświadczeń, poprzez zainteresowania i tematy czysto akademickie (teoria). Seminarium było połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów CSI PWSZ w Chełmie ale także sesjami i pokazami praktycznymi. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się możliwościami badawczymi, stanowiącymi podstawę współpracy pomiędzy Uczelnią a Firmą Sigma S. A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Spotkaniu patronował Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr inż. Arkadiusz Tofil. Władze Zarządu Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów reprezentował Prezes Zarządu, Pan Tomasz Fic. W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu SIGMA S.A. Jan Hajduk oraz V-ce Prezes Zarządu Dariusz Dudziński. Seminarium prowadził z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie, dr inż. Jerzy Józwik. Efektem spotkania, były skonkretyzowane plany rozwoju i rozszerzenia dalszej współpracy, w tym głównie realizacja projektów rozwiązujących konkretne problemy techniczne przemysłu.

- http://pwsz.chelm.pl/

- http://csi.pwszchelm.pl/

- http://www.sigmasa.pl/

- http://www.hajdukgroup.pl/

- http://www.sigmasa.pl/3/26/.html

Kontakt SKI

Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów

BARAK 6,
21-002 Jastków

tel: +48 81 502-33-37
fax: +48 81 502-25-53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

WYSTAWA KRZYŻY

 

W dniach 21-25 marca 2016 r. w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (ul. Pocztowa 54a) miała miejsce wystawa krzyży pochodzących z różnych miejsc świata chrześcijańskiego, należących do prywatnego zbioru dr Józefa Dudy, emerytowanego nauczyciela akademickiego. Wystawa została oficjalnie otwarta 21 marca 2016 r. o godz. 14.30. Tego samego dnia o godz. 15.00 miała miejsce akademicka droga krzyżowa, której początkiem był Instytut Matematyki i Informatyki.

 

 GALERIA 

 

 

SEMINARIUM "NDT - Tomografia komputerowa - phoenix v|tome|x s"

 

W dniu 23-go marca w Centrum Studiów Inżynierskich odbyło się kolejne spotkanie w cyklu letnich seminariów naukowych. Seminarium dotyczyło tomografii komputerowej oraz jej zastosowania w badaniach nieniszczących. Prelekcję poprowadzili Dariusz Brzozowski i Radosław Kubacki z firmy ITA. Zostały zaprezentowane najnowsze rozwiązania techniczne firmy GE stosowane w mikro tomografii komputerowej. Uczestnicy seminarium mogli się zapoznać z możliwościami obróbki zdjęć za pomocą oprogramowania VG studio oraz zastosowaniem tego oprogramowania w przemyśle.

 

 

SEMINARIUM "Współrzędnościowa technika pomiarowa"

 

W dniu 15-go marca 2016r. w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich odbyło się seminarium zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Na zaproszenie zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa - dr inż. Jerzego Józwika, firma Carl Zeiss przygotowała seminarium techniczne dla studentów oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw. 


Firma Carl Zeiss powstała w 1986 roku i jest kojarzona głównie z optyką (soczewki, szkła kontaktowe, lornetki, obiektywy aparatów) oraz dokładnością wykonania. Jednak nie wszystkim jest wiadomo, że ta zagraniczna firma, jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie, zajmuje się również produkcją wysokiej jakości, wyspecjalizowanych maszyn pomiarowych.


Seminarium zostało podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności przedstawiciele firmy zaprezentowali historię oraz szeroką gamę urządzeń oferowanych przez firmę Carl Zeiss. Zostały omówione wszystkie nowości, a także zaprezentowane nowoczesne koncepcje, które w niedalekiej przyszłości mają się pojawić w ofercie firmy.


Druga część to już praktyka, podczas której zostało przedstawione oprogramowanie CALYPSO. Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z funkcjami oraz możliwościami praktycznymi oprogramowania. Studenci mieli również możliwość stworzyć z pomocą prowadzącego pełen plan pomiarowy.


Na zakończenie seminarium pracownicy Carl Zeiss przedstawili możliwość odbycia praktyk w ich firmie oraz przyszłej współpracy.

 

 GALERIA 

 

 

SEMINARIUM "Innowacyjne rozwiązania Sandvik Coromant odpowiadające bieżącym i przyszłym potrzebom przemysłu lotniczego"

 

W dniu 7-go marca w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich 55 odbyło się kolejne seminarium naukowe w ramach cyklu spotkań SEMINARYJNY SEMESTR LETNI W CSI PWSZ W CHEŁMIE.

Uczestnikami seminarium byli pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, oraz przedstawiciele lokalnego przemysłu.

Seminarium było poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom narzędziowym i technologicznym firmy Sandvik Coromant odpowiadającym bieżącym i przyszłym potrzebom przemysłu lotniczego. Po powitaniu gości seminarium przez zastępcę dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie odbyła się część merytoryczna spotkania. Seminarium poprowadził mgr inż. Robert Samorański - przedstawiciel firmy Sandvik Coromant w Polsce, który zaprezentował najnowsze rozwiązania konstrukcyjne narzędzi skrawających dedykowanych materiałom trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym szczególnie podczas obróbki elementów cienkościennych np. łopatek wirników i wielu innych. Omówiono również typowe technologie realizowane z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi skrawających z doborem parametrów technologicznych obróbki i praktyczną realizacją na maszynie. Seminarium podsumowano planami dalszej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z firmą Sandvik Coromant, oraz współpracy firmy Sandvik Coromant z lokalnym przemysłem w zakresie wdrażania najnowszych technologii. Poczyniono również plany związane z możliwością realizacji praktyk studentów PWSZ w CHEŁMIE w Sandvik Coromant, oraz w Centrum Produktywności w Katowicach.

 

 

 

sandvik

pwsz csi