Laboratorium Fizyki

 

Realizowane ćwiczenia:

 • Badanie ruchu jednostajnie zmiennego
 • Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy
 • Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetryczną
 • Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego
 • Pomiar prędkości fali dźwiękowej za pomocą rury Kundta
 • Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej
 • Badanie zasady zachowania pędu w zderzeniach niesprężystych
 • Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej
 • Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny

 

 

Laboratorium Meteorologii Lotniczej

 

19.7

 

 

Podstawowymi celami realizacji zajęć w ramach laboratorium meteorologicznego jest zapoznanie studentów z metodami pomiarów elementów meteorologicznych oraz możliwościami wykorzystania dostępnych danych satelitarnych w badaniu procesów atmosferycznych i klimatu Ziemi, zapoznanie z metodami badań stosowanymi w meteorologii i klimatologii, zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi metodami opracowań klimatologicznych.

 

Podstawowe pomiary:

 • temperatury za pomocą termometru stacyjnego, minimalnego, maksymalnego, termografu,
 • ciśnienia atmosferycznego za pomocą barometru, barografu,
 • wilgotności powietrza za pomocą higrometru,
 • wilgotności powietrza za pomocą psychometru,
 • prędkości wiatru za pomocą anemometru,
 • kierunku wiatru za pomocą wiatromierza,
 • podstawy chmur za pomocą cejlometru,
 • wielkości opadów za pomocą deszczomierza.

 

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Pomiar temperatury
 • Pomiar ciśnienia
 • Pomiar wilgotności
 • Pomiar prędkości wiatru
 • Pomiar podstawy chmur
 • Pomiar wielkości opadów
 • Klatka meteorologiczna wg. INGIW

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania Konstrukcji Lotniczych

 

20.1

 

W trakcie zajęć studenci realizują zadania związane z projektowaniem procesów technologicznych obróbki i montażu, modelowaniem i zapisem konstrukcji, modelowaniem i analizą złożonych wyrobów w systemie CAD/CAM CATIA.

Laboratorium Awioniki i Systemów Sterowania

 

21.2

 

To nowoczesne laboratorium wyposażone jest w szereg testerów umożliwiających testowanie awioniki lotniczej np.:

 • tester systemów nawigacyjnych GPSG 1000,
 • tester instalacji paliwowych PSD-60 2R,
 • tester ciśnienia całkowitego i statycznego danych aerometrycznych PS-525,
 • tester radiokomunikacyjny IFR 3500A,
 • tester NAV/COMM IFR 4000,
 • tester transpondera IFR 6000,
 • tester wibracji śmigła, wibracji wirnika, analizator widma Vibrex 2000.