Laboratorium Meteorologii Lotniczej

 

19.7

 

 

Podstawowymi celami realizacji zajęć w ramach laboratorium meteorologicznego jest zapoznanie studentów z metodami pomiarów elementów meteorologicznych oraz możliwościami wykorzystania dostępnych danych satelitarnych w badaniu procesów atmosferycznych i klimatu Ziemi, zapoznanie z metodami badań stosowanymi w meteorologii i klimatologii, zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi metodami opracowań klimatologicznych.

 

Podstawowe pomiary:

 • temperatury za pomocą termometru stacyjnego, minimalnego, maksymalnego, termografu,
 • ciśnienia atmosferycznego za pomocą barometru, barografu,
 • wilgotności powietrza za pomocą higrometru,
 • wilgotności powietrza za pomocą psychometru,
 • prędkości wiatru za pomocą anemometru,
 • kierunku wiatru za pomocą wiatromierza,
 • podstawy chmur za pomocą cejlometru,
 • wielkości opadów za pomocą deszczomierza.

 

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Pomiar temperatury
 • Pomiar ciśnienia
 • Pomiar wilgotności
 • Pomiar prędkości wiatru
 • Pomiar podstawy chmur
 • Pomiar wielkości opadów
 • Klatka meteorologiczna wg. INGIW

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania Konstrukcji Lotniczych

 

20.1

 

W trakcie zajęć studenci realizują zadania związane z projektowaniem procesów technologicznych obróbki i montażu, modelowaniem i zapisem konstrukcji, modelowaniem i analizą złożonych wyrobów w systemie CAD/CAM CATIA.

Laboratorium Awioniki i Systemów Sterowania

 

21.2

 

To nowoczesne laboratorium wyposażone jest w szereg testerów umożliwiających testowanie awioniki lotniczej np.:

 • tester systemów nawigacyjnych GPSG 1000,
 • tester instalacji paliwowych PSD-60 2R,
 • tester ciśnienia całkowitego i statycznego danych aerometrycznych PS-525,
 • tester radiokomunikacyjny IFR 3500A,
 • tester NAV/COMM IFR 4000,
 • tester transpondera IFR 6000,
 • tester wibracji śmigła, wibracji wirnika, analizator widma Vibrex 2000.

Laboratorium Badań Nieniszczących Konstrukcji Lotniczych

 

22.2

 

Badania nieniszczące to badania umożliwiające uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Badania te mają na celu wykrycie wad typu nieciągłości materiału.

 

W ramach laboratorium realizuje się badania:

 • wizualne - polegają na ocenie powierzchni materiału nieuzbrojonym okiem,
 • penetracji barwnej - używamy penetranta, który zabarwia na czerwono, a wskazanie wad jest wówczas widoczne na białym tle wywoływacza przy oświetleniu normalnym,
 • ultradźwiękowe - wykorzystują zjawisko przenoszenia się fal ultradźwiękowych.

Laboratorium Mechaniki Płynów

 

25.1

 

Podstawowymi celami realizacji zajęć w ramach laboratorium mechaniki płynów są:

 • badania z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego,
 • badanie powierzchni cieczy wirujących,
 • badanie zjawisk falowych w falownicy wodnej,
 • badanie siły nośnej i oporu aerodynamicznego,
 • badanie ciśnienia w strumieniu powietrza,
 • badanie akustycznego efektu Dopplera,
 • obniżanie temperatury krzepnięcia,
 • badanie prędkości dźwięku w powietrzu,
 • zasada działania rakiety,
 • pomiar lepkości za pomocą wiskozymetru kulowego.

 

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Tunel aerodynamiczny
 • Powierzchnia cieczy wirujących
 • Zjawiska falowe w falownicy fal wodnych
 • Ciśnienie w strumieniu powietrza
 • Siła nośna i opór aerodynamiczny (opór przepływu)
 • Obniżanie temperatury krzepnięcia
 • Akustyczny efekt Dopplera