Laboratorium Fizyki

 

Realizowane ćwiczenia:

  • Badanie ruchu jednostajnie zmiennego
  • Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy
  • Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetryczną
  • Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego
  • Pomiar prędkości fali dźwiękowej za pomocą rury Kundta
  • Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej
  • Badanie zasady zachowania pędu w zderzeniach niesprężystych
  • Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej
  • Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny