Wideo:

 

film

 

 

 

Najnowsze aktualności:

 

Wizyta Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów w Centrum Studiów Inżynierskich

 

W dn. 21.10.2016r w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się kolejne Seminarium Studyjne. Gośćmi honorowymi tego Seminarium było Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów, skupionych przy firmie Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Stowarzyszenie SKI działa od 2011r. W 2012r zostało zarejestrowane w KRS. Stowarzyszeniu przyświeca idea promowania myśli technicznej i zachęcanie do kreatywnego myślenia, poznawanie i otwieranie się na nowe osiągniecia techniczne, w tym również naukowe. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-naukowej i kulturalnej zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych oraz technik prezentacji. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

- organizację wyjazdów edukacyjnych,

- organizację spotkań obejmujących merytoryczną dyskusję na wybrany temat,

- wspieranie i promowanie rozwoju naukowego i kulturowego,

- gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranej dziedzinie nauk technicznych,

- wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze.


Głównym celem realizowanych przez Stowarzyszenie zadań jest rozwój naukowy poprzez wymianę kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranych dziedzinach nauk technicznych. Bardzo ważną misją Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów jest kontakt z uczniami szkół, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym – jaki zawód chcą wykonywać? Spotkania z młodzieżą mają na celu pokazanie pracy inżyniera i specjalisty oraz uświadomienie jaki jest popyt na rynku na osoby z technicznym wykształceniem. Cel ten bardzo dobrze wpisuje się w działalność PWSZ w Chełmie oraz kompleksu laboratoriów CSI. Najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy płynącej z doświadczenia są bezpośrednie spotkania i dyskusje. Cel ten realizowany jest poprzez organizację spotkań, w tym wizyt studyjnych, podczas których referaty wygłaszają pracownicy firmy lub zaproszeni goście. Tematyka wystąpień jest bardzo obszerna, począwszy od omawiania realizowanych projektów i doświadczeń, poprzez zainteresowania i tematy czysto akademickie (teoria). Seminarium było połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów CSI PWSZ w Chełmie ale także sesjami i pokazami praktycznymi. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się możliwościami badawczymi, stanowiącymi podstawę współpracy pomiędzy Uczelnią a Firmą Sigma S. A. i Hajduk Group Sp. z o.o. Spotkaniu patronował Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr inż. Arkadiusz Tofil. Władze Zarządu Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów reprezentował Prezes Zarządu, Pan Tomasz Fic. W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu SIGMA S.A. Jan Hajduk oraz V-ce Prezes Zarządu Dariusz Dudziński. Seminarium prowadził z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie, dr inż. Jerzy Józwik. Efektem spotkania, były skonkretyzowane plany rozwoju i rozszerzenia dalszej współpracy, w tym głównie realizacja projektów rozwiązujących konkretne problemy techniczne przemysłu.

- http://pwsz.chelm.pl/

- http://csi.pwszchelm.pl/

- http://www.sigmasa.pl/

- http://www.hajdukgroup.pl/

- http://www.sigmasa.pl/3/26/.html

 

Kontakt SKI

Stowarzyszenie Kreatywnych Inżynierów

BARAK 6,
21-002 Jastków

tel: +48 81 502-33-37
fax: +48 81 502-25-53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.